Mùa vụ nông sản

  Mùa vụ nông sản

  Mùa vụ nông sản

  Mùa vụ nông sản
  MÙA VỤ NÔNG SẢN 
  Thời gian Nông sản Vùng trồng Sản lượng Diện tích vùng trồng
  Tháng 1 - 3 Dâu Đà Lạt Đà Lạt    
  Dưa Hấu Long An   1.100 ha
  Xoài Cát Hòa Lộc Tiền Giang 15.000 tấn/năm 2.000 ha
           
           
  Tháng 3 - 6 Nho Ninh Thuận 15.000 tấn/năm 2.500 ha
  Dưa Hấu Long An   1.100 ha
  Dưa Hấu Gò Công 38.000 tấn/năm  2.500 ha
           
  Tháng 6 - 9 Sầu Riêng Khánh Sơn - Khánh Hòa, Tiền Giang 1.800 tấn/năm 1.300 ha
  Sầu Riêng Tiền Giang   2.400 ha
  Thanh Long Bình Thuận 400.000 tấn/năm 19.500 ha
  Thanh Long Chợ Gạo Tiền Giang 105.000 tấn/năm 3.000 ha
  Dâu Đà Lạt Đà Lạt 12.000 tấn/năm 2.000 ha
  Hồng Đà Lạt Đà Lạt    
  Mãng Cầu Tây Ninh 42.000 tấn/năm 4.400 ha
  Măng cụt Lái Thiêu Bình Dương 8.000 tấn/năm 1.000 ha
  Chôm chôm Long Khánh Đồng Nai 50.000 tấn/năm 3.000 ha
  Nhãn Xuồng cơm vàng Vũng Tàu   700 ha
  Nhãn tiêu da bò Tiền Giang   8.000 ha
  Dưa Hấu Long An   1.100 ha
  Măng cụt  Bến Tre    
  Bưởi da xanh Bến Tre 32.000 tấn/năm 3.284 ha
           
           
  Tháng 9 - 12 Nho  Ninh Thuận 15.000 tấn/năm 2.500 ha
  Dâu Đà Lạt Đà Lạt    
  Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim - Tiền Giang 35.000 tấn/ năm  2.077 ha
  Nhà cung cấp
    Facebook chat